HIERONDER STAAN DE LAATSTE RAADSVOORSTELLEN:

Voorstellen van de raad op 18 april 2023  over stand van zaken en procesvoorstel


Voorstellen van de raad op 2 februari 2021  over haalbaarheidsonderzoek

Haalbaarheidsonderzoek sportaccommodaties Wormer

Bekrachtiging geheimhouding haalbaarheidsonderzoek