Artikel Noord Hollands Dagblad 10 november 2023


Artikel Noord Hollands Dagblad 01 november 2023


Artikel RTV Zaanstreek 01 november 2023

DE EERSTE BAL IS NOG NIET GESLAGEN  !

Verduurzaming sportaccommodaties Wormer – Partijen worden het nog niet eens

Verduurzaming sportaccommodaties Wormer – Eerste bal nog ver weg!

Voorrondes Wormerland van 31 oktober

In de voorrondes van afgelopen dinsdag kwamen een aantal belangrijke zaken aan de orde in de voorrondes van de gemeenteraad van Wormerland. De meeste belangstelling ging uit naar de voorstellen rond de verhuizing van de gefuseerde tennisverenigingen naar het IJsbaanterrein. Een weg die al vroeg door het college is ingezet, pas veel later in het proces is het alternatief van een nieuw sportcomplex op de Spatterstraat vanuit Groen Links op tafel gekomen.

Uit het standpunt van de tennisverenigingen lijkt dat zij een behoorlijke draai hebben gemaakt, stonden zij voor de zomer nog op het standpunt dat het niet uitmaakte waar áls ze maar een nieuwe plek zouden krijgen met voldoende faciliteiten waaronder een aantal padelbanen.

In aanloop naar de vergadering van afgelopen dinsdagavond hebben de verenigingen te kennen gegeven achter de plannen van het college te staan en de nieuwe locatie op het IJsbaanterrein verre hun voorkeur heeft. Inspreken deden zij niet op de Voorronde-vergadering, doch gaven de voorkeur aan een geanonimiseerde schriftelijke melding die als bijlage bij de vergaderstukken werd bijgevoegd.

De kosten en baten van beide plannen lopen nogal uiteen, een nieuw sportcomplex op de Spatterstraat gaat, volgens de gemeente, 8 miljoen euro kosten, bij een verhuizing naar het IJsbaanterrein komt meer ruimte beschikbaar voor woningbouw hetgeen de gemeente per saldo bijna € 5 miljoen oplevert. Van dat verschil kan de gemeente veel andere nuttige en leuke dingen doen voor de inwoners. Maar de gemeente legt niet uit hoe zij aan die cijfers zijn gekomen en houden die angstvallig geheim.

De insprekers gaven aan dat de stukken nogal naar één richting waren geschreven, naar het IJsbaanterrein dus. De toelichtingen zouden suggestief zijn, ambtenaren zouden hun werk niet goed hebben gedaan.

Al bij al werd het niet gezelliger aan de Koetserstraat. De insprekers gaven aan last te hebben van de geheimhouding van met name de begroting van de gemeente, De open calculatie van de tegenstanders van het IJsbaanterrein was niet te vergelijken met de cijfers van het college en de herkomst daarvan. Het was niet eens een kwestie van appels met peren vergelijken domweg omdat één van beide soorten ontbrak, er was domweg niets te vergelijken. In de optiek van de insprekers zou het allemaal niet eerlijk gaan.

Nadat alle insprekers aan het woord waren geweest was het de beurt aan wethouder Jeroen Schalkwijk die aan het begin stevig van leer trok tegen de suggestie dat het niet eerlijk zou zijn gegaan en dat de plannen één richting op zouden zijn geschreven.

“Als er verwijten zijn moeten mensen naar mij toekomen, ik ben de verantwoordelijk politicus” gaf hij aan het begin aan, zijn irritatie kon bij niet of nauwelijks onder stoelen of banken steken. Hij stond niet te liegen gaf hij aan, het is eerlijk gegaan.

De verschillende partijen in de raad hebben er begrip voor dat de bewoners zich niet gehoord voelen, ”er moet een proces van burgerparticipatie worden gestart”.

Wel wat laat als er in december a.s. een beslissing moet worden genomen. GroenLinks, de indiener van het alternatieve plan, stelde een motie van afkeuring in het vooruitzicht als voor het plan op het IJsbaanterrein wordt gekozen.

Deze partij gaf aan dat de plannen van de gemeente niet klopten, niet onderbouwd waren of subjectief.

College partijen CDA, VVD, PvdA en POV blijven vooralsnog ogenschijnlijk achter het gepresenteerde plan staan zodat wethouder Schalkwijk weinig te duchten heeft.

Voorlopig is de eerste bal nog niet geslagen . . . . .


Artikel Orkaan 01 november 2023


Artikel Alkmaarsche Courant 01 november 2023


Zowel RTV Zaanstreek (29/10) als de Orkaan (30/10) besteedden op hun website  aandacht aan de ontwikkelingen op het veelbesproken IJsbaanterrein in Wormer 

Klik op een van onderstaande buttons om het verslag van vergadering 30-10-2023 te lezen.


Artikel Noord Hollands Dagblad 07 oktober 2023

Artikel Noord Hollands Dagblad 30 september 2023


Artikel Noord Hollands Dagblad 27 juli 2023


Artikel Noord Hollands Dagblad 09 juni 2023


Artikel Noord Hollands Dagblad 01 juni 2023


Artikel Noord Hollands Dagblad 17 mei 2023


Artikel Noord Hollands Dagblad 10 mei 2023


Artikel Noord Hollands Dagblad 25 april 2023


Artikel Noord Hollands Dagblad 11 maart 2023


Artikel Noord Hollands Dagblad 15 maart 2023


Tijdens de raadsvergadering van 15 maart 2023 waren vertegenwoordigers van alle drie onderstaande partijen aanwezig maakten zij gebruik van hun spreekrecht. Ook boden Biologisch Verbonden en Dameskoor Over de Dijk een petitie aan voor het behoud van het huidige clubgebouw NOVA ZEMBLA.

Als u op de foto's hieronder klikt kunt u hun inspreekteksten op uw gemak doorlezen.

Biologische groente en tennis

Dameskoor OverDeDijk (O.D.D.)

Gezamenlijke tennisclubs Wormer


Artikel Noord Hollands Dagblad 28 december 2022


Artikel Noord Hollands Dagblad 28 november 2022


Artikel Noord Hollands Dagblad 1 november 2022


Artikel Noord Hollands Dagblad 28 oktober 2022


Artikel Noord Hollands Dagblad 25 oktober 2022


Artikel Noord Hollands Dagblad 28 september 2022


Ingezonden stukken Noord Hollands Dagblad 26 maart 2022


Artikel Noord Hollands Dagblad 16 maart 2022


Frans Stop (GroenLinks) meldt:


Artikel Noord Hollands Dagblad 1 februari 2022


Artikel Noord Hollands Dagblad 12 maart 2022


Noord Hollands Dagblad 12 maart 2022


Noord Hollands Dagblad 4 september 2021
RTV ZAANSTREEK 2021-01-12

Op de website van RTV Zaanstreek besteedden zij ruime aandacht aan de gebeurtenissen rondom de nieuwe sportaccommodaties in Wormer 

Klik op de foto voor bestand