GEEN SPORTACCOMMODATIES OP HET IJSBAANTERREIN

OMWONENDEN WORDEN GEK VAN PADELBANEN


om naar de brochure van de KNLTB te gaan om inzicht te krijgen naar de mogelijkheden van de (on)juiste afweging en inpasbaarheid van PADEL-banenPolitiek wil strengere regels voor padelbanen: "Het is letterlijk een pokkenherrie"

Buurt is niet blij met  padelbanen:"Kinderen  kunnen niet slapen door dat geknal"

Padel is een combinatie van tennis en squash en is met een opmars bezig. Met de groei van die sport, neemt ook de overlast van de omwonenden toe. Zij worden soms wanhopig door het galmende geplok van het padel-racket. Uit een onderzoek van de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) blijkt dat padel tussen de 5 en 10 decibel meer geluid dan tennis oplevert. Het aantal slagen per minuut is hoger en de spelbeleving is anders dan bij tennis. De bestaande wet- en regelgeving schiet daardoor ernstig tekort, stelt het NSG. Er is ook een omgevingsvergunning vereist. Wie eens via Google gaat zoeken naar wat Padel inhoudt zal tot de conclusie komen dat het toestaan van Padelbanen absoluut niet toegestaan kan worden.

Bekijk de uitzending door te klikken op onderstaande link:


PADEL OOK IN DEN HAAGSE POLITIEK LEIDT TOT ONRUST 

Een meerderheid in de gemeenteraad van Den Haag terughoudend omgaat met het geven van nieuwe vergunningen voor nieuwe padelbanen totdat er landelijk regels zijn vastgelegd.

Padel. De kruising tussen tennis en squash is in korte tijd enorm populair geworden. Het aantal mensen dat de uit Spanje overgewaaide sport beoefent, neemt snel toe. Ook in Den Haag neemt het aantal aanvragen voor de aanleg van banen flink toe. Maar omwonenden zijn daar niet altijd blij mee. Het spel zou leiden tot geluidsoverlast.

Dat leidde in diverse wijken in Den Haag al tot onrust bij sommige omwonenden van plekken waar nieuwe banen komen of bestaande worden uitgebreid. Er zijn aanvragen ingediend om op drie plekken in totaal elf banen aan te leggen. Vlakbij tientallen woningen of een beschermd vogelrustgebied. 'Dus wordt het overspoeld met reacties van bezorgde bewoners', aldus een woordvoerder van die bewonersorganisatie.

Waar is de regie?

Het wijkberaad sloeg al eerder alarm in het stadhuis. Een petitie kon rekenen op 700 handtekeningen. 'Maar nog steeds zien of horen wij de gemeente niet', vertelde hij donderdag tijdens de gemeenteraadsvergadering. 'Onze vraag aan u allen is dan ook: waar is de regie?'

Hij benadrukte donderdag tijdens de raadsvergadering niets tegen de spelers of eigenaren van de banen te hebben. 'Wij gunnen de spelers hun plezier. ' Vandaar zijn pleidooi om bij een nieuwe aanvraag met bewoners te praten of om draagvlak te peilen. 'Dat is andere gemeenten wel mogelijk.' Of om de nieuwe banen in een hal aan te leggen.

Want tennis neemt in snel tempo af in populariteit. Padel is nodig om de racketsport in stand te houden. Volgens hem is het helemaal niet makkelijk om zo maar een padelbaan aan te leggen.

Spagaat

Veel raadslieden lieten duidelijk merken in een spagaat te zitten. Ze zijn blij dat mensen meer sporten. Maar tegelijk zijn er zorgen over de gevolgen. De natuur en dieren kunnen er onder lijden. 

Omwonenden kunnen last krijgen van geluidsoverlast. Zo liet een raadslid tijdens de vergadering een opname horen van het harde, ploppende geluid van mensen die een wedstrijd spelen. 'Het is ontzettend leuk om te doen.' Toch pleitte ook hij maatregelen. 'Het is letterlijk een pokkenherrie.'

Spagaat

Veel raadslieden lieten duidelijk merken in een spagaat te zitten. Ze zijn blij dat mensen meer sporten. Maar tegelijk zijn er zorgen over de gevolgen. De natuur en dieren kunnen er onder lijden. 

Omwonenden kunnen last krijgen van geluidsoverlast. Zo liet een raadslid tijdens de vergadering een opname horen van het harde, ploppende geluid van mensen die een wedstrijd spelen. 'Het is ontzettend leuk om te doen.' Toch pleitte ook hij maatregelen. 'Het is letterlijk een pokkenherrie.'

Nieuwe uitdagingen

De Haagse Wethouder van stedelijke ontwikkeling benadrukte ook dat sprake is van een relatief nieuwe sport die ook voor de gemeente nieuwe uitdagingen met zich meebrengt. Binnenkort komen er waarschijnlijk ook landelijke richtlijnen die door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in samenwerking met de sportbonden worden opgesteld. Den Haag wil zich waarschijnlijk daarbij aansluiten.

Neemt niet weg, volgens de wethouder, dat nieuwe padelbanen tot het zover is wel degelijk aan strenge regels moeten voldoen. Zo moeten de eigenaren zelf een onderzoek laten uitvoeren naar mogelijke overschrijdingen van de geluidsnormen. Dat wordt dan door de omgevingsdienst beoordeeld. 'Het is helemaal niet zo makkelijk om een padelbaan aan te leggen. Diverse aanvragen in het land, zouden vanwege die belemmeringen al zijn teruggetrokken. Dat betekent dat onze regels ook al werken', aldus voornoemde wethouder.

Zijn collega wees ook nog op een ander punt. Padelbanen zijn omgeven met glazen wanden. Daar vliegen vogels tegenaan. Uit onderzoek zou blijken dat al 75.000 dieren zo om het leven zijn gekomen. Dat er nu ook banen komen vlakbij een een rustgebied voor vogels zou aantonen dat het huidige beleid 'faalt'. '

Er moeten regels komen.' Zo dacht een ruime meerderheid van de raad er ook over. Voorstellen van diverse partijen om beperkingen op te leggen, konden rekenen op riante steun van andere fracties.

De wethouder wilde echter niet toezeggen dat de gemeente stopt met het beoordelen van vergunningen die inmiddels in behandeling zijn tot de nieuwe regels er zijn.

 

Dat mag volgens hem niet. Wel kan de stad terughoudend zijn met het verlenen van toestemming van banen die op grond van de gemeente zelf worden aangelegd, zoals een meerderheid van de raad wil.

Kinderen kunnen niet slapen

Ook omwonenden zijn niet blij met de padelbanen in hun woonomgeving, want de banen zorgen voor flink wat geluidsoverlast. 'Kinderen kunnen niet slapen door al dat geknal', zegt een van de omwonenden.

Een inwoner, die op zo'n honderd meter afstand van een padelbaan woont, heeft er nu al slapeloze nachten van. Het geluid van het ‘ploppen’ van de bal klinkt alsof er pistoolschoten worden gelost.'

Een andere inwoonster die ook in de buurt woont is sportlerares op een nabijgelegen basisschool. 'Padel is een leuke sport. Maar je kunt het niet zo dichtbij huizen en scholen spelen. Het geeft knallen van wel zeventig decibel. In landen als Frankrijk en Spanje is de sport al langer populair. Daar zijn de normen inmiddels bijgesteld vanwege de schadelijke gevolgen voor de volksgezondheid. In Nederland zouden de banen eigenlijk op minimaal vijfhonderd meter van de huizen worden gebouwd moeten zijn.'

'Kinderen kunnen niet slapen door geknal'

Zij is vooral bang voor de gezondheid van de kinderen in de wijk. 'Hoe moeten kinderen zich concentreren met zoveel herrie? Van bewoners waar ook een padelbaan in de open lucht is, horen we dat kinderen niet kunnen slapen door het geknal. De mensen worden er gek van de geluidsoverlast.'


4 september 2021 NHD :

"Wind kan spelbreker zijn" 

Lees het artikel uit het Noord Hollands Dagblad

Klik hieronder op artikel: 

WINDONDERZOEK

 

Klik hieronder om naar het  uitgebreide indicatieve windklimaat-onderzoek met behulp van CFD te gaan m.b.t. de mogelijke nieuwe tennis-locatie te Wormer opgemaakt door Peutz.