RAADSBERICHTEN EN BRIEVEN VANUIT GEMEENTE

VERSLAG RAADSVERGADERING 16 MEI 2023

Op 16 mei 2023 vond de Raadsvergadering plaats waarop een petitie werd aangeboden van 1303 inwoners van Wormerland die hun ongenoegen uitspraken over de nieuwe plannen van verduurzaming Sportaccommodaties en voorstelden om een alternatief in de Spatterstraat te doen. Ook vele insprekers waren daarbij.

Klik op de foto voor bestandRAADSBERICHT 03-03-2020

Het College doet aan de Raad haar verslag over een Participatiebijeenkomst met diverse Gemeenteraden over de Omgevingsverordening NH2020  e.e.a.  ligt ook ter inzage op de website https://www.noord-holland.nl/Actueel/Terinzageleggingen.

Klik op de foto voor bestandRAADSBERICHT 07-04-2020

Het College geeft aan de Gemeenteraad haar zienswijze over het ontwerp van de omgevingsverordening Noord-Holland 2020. Deze vervangt alle bestaande vorderingen die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving

Klik op de foto voor bestand


RAADSBERICHT 25-06-2019

Waarin het College van B&W de Gemeenteraad informeert over het voornemen een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden van de nieuwbouw van de Sporthal Wormer

Klik op de foto voor bestandRAADSBERICHT 25-06-2019 BIJLAGE

Als bijlage werd in bovengenoemd Raadsbericht een Projectopdracht van een haalbaarheidsonderzoek bijgevoegd van de plannnen nieuwbouw sporthal Wormer compleet met planning en organisatie

Klik op de foto voor bestandRaadsbericht ontwerp  omgevingsverord

2020-04-07