27 mei 2021 op Twitter: 

Start Omgevingswet weer uitgesteld wordt nu 1 juli 2022


OMGEVINGSVISIE WORMERLAND

Klik op illustratie boven om de laatste omgevingsvisie in te zienMet artikel Rob Berkhout over 

Koersdocument Omgevingswet


Op 13 april 2021 hebben Burgemeester en wethouders van de gemeente Wormerland de ontwerp Omgevingsvisie Wormerland vastgesteld en vrijgegeven voor zienswijzen. Het ontwerp wordt ook ter bespreking voor de raad geagendeerd. Vanaf 13 mei 2021 ligt dit 6 weken ter inzage. Deze  omgevingsvisie heeft overigens geen enkele bindende kracht voor de burger, alleen voor de gemeente zelf.

Bij concrete plannen moeten er bestemmingsplannen gemaakt worden met vergunningen e.d. Uit het Burgerjaarverslag blijkt dat de gemeente echt wel weet dat zij de betreffende gebieden bij het ijsbaanterrein niet kan aanwijzen als transformatielocaties. De provinciale verordening is onherroepelijk vastgesteld. 


De Bewonersgroep DE VOORHOEDE heeft inmiddels na inzage van de Omgevingsvisie in het gemeentehuis, op 31 mei 2021 een afspraak verzocht om een  mondelinge zienswijze in te dienen. 

Na geen enkele reactie van het projectteam omgevingsvisie hebben wij op 17 juni 2021 schriftelijk ons beklag gedaan en alsnog verzocht ons de gelegenheid te geven onze mondelinge zienswijze op het concept in te dienen.

Vanwege de aflopende termijn hebben wij verzocht om de 'finish'-vlag voor het sluiten van de termijn uit te stellen.


OMGEVINGSVERORDENING NH2022

 

NIEUW

Onlangs heeft de Provincie Noord-Holland een ontwerp-omgevingsverordening NH2022 opgesteld.

KLIK OP NH-LOGO HIERNAAST OM NAAR DOCUMENT TE DOWNLOADEN


KLIK OP NH-LOGO HIERNAAST OM NAAR DOCUMENT TE DOWNLOADEN

Omgevingsverordening NH2020

In de Omgevingsverordening NH2020 zijn regels samengevoegd op het gebied van natuur, milieu, mobiliteit, erfgoed, ruimte en water. Hierdoor is het makkelijker geworden om te zien welke regels waar gelden.

De Omgevingsverordening NH2020 geldt vanaf 17 november 2020.

Regels in kaart

Regels voor de fysieke leefomgeving zijn samengevoegd in 1 verordening zodat duidelijk is welke regels waar gelden in Noord-Holland. Er is een digitale viewer (kaart) waarmee je met een klik op een locatie direct de bijbehorende regels ziet. Hierdoor ontstaat een beter beeld van wat er mag, worden plannen beter aangepast op de omgeving en kunnen projecten sneller starten.


BIJLAGE 1 

Tweede nota van wijzigingen Omgevingsverordeningen NH2020

KLIK OP NH-LOGO HIERNAAST OM NAAR DOCUMENT TE DOWNLOADEN

BIJLAGE 2

Adviezen moties en amendementen (Zie hiervan pagina 13)

KLIK OP NH-LOGO HIERNAAST OM NAAR DOCUMENT TE DOWNLOADEN

BIJLAGE 3

Participatiebijeenkomsten met gemeenteraden

KLIK OP NH-LOGO HIERNAAST OM NAAR DOCUMENT TE DOWNLOADEN

'Smeekbede' van onze wethouder Rob Berkhout om de BPL-bestemming af te halen van het IJsbaanterrein . . . . . . (ongedateerd)

'Smeekbede' van onze wethouder Rob Berkhout om de BPL-bestemming af te halen van het IJsbaanterrein . . . . . . (ongedateerd)