KLANKBORDGROEP

EEN GOED INITIATIEF VANUIT DE GEMEENTE


INLEIDING:

Op 30 maart 2021 (klik op datum voor brief) hebben wij, destijds als bewonersgroep De Voorhoede, een beantwoording per brief ontvangen vanuit het College waarin werd vermeld dat de toenmalige projectleider met ons contact zou opnemen om gezamenlijk te kijken hoe en in welke vorm wij deel zouden kunnen nemen aan een klankbordgroep die inmiddels zou bestaan met belanghebbenden, doch zonder vertegenwoordigers van bewonersgroeperingen. Dit naar aanleiding van de Omgevingsvisie waarvan het ontwerp door ons werd ingezien op het Gemeentehuis op 31 mei 2021. Nog diezelfde dag hebben wij schriftelijk via antwoord@wormerland.nl deze verzocht om een afspraak te maken om een mondelinge zienswijze in te kunnen dienen met een medewerker van het projectteam 'omgevingsvisie'. Op 17 juni 2021 verzochten wij per email-bericht, vanwege het dreigende verstrijken van de periode van de beroepsmogelijkheid, wederom voor een mogelijkheid voor het aanhoren van onze mondelinge zienswijze. Die gelegenheid is nimmer gegeven en kon er slechts via ingediende zienswijzen reacties worden gegeven daarop. Via een Nota van Beantwoording Zienswijzen werden deze zienswijzen openbaar gemaakt op 14 december 2021. Daarna werd er vooral 'achter de schermen' via de Provinciale Staten van Noord-Holland volop gepoogd om een bestemmingswijziging. Er zouden nog vele ordners vol geschreven worden.

Inmiddels was deze website 'in de lucht' om belangstellende bewoners van Wormerland toch enigszins te informeren over de ontwikkeling rondom de nieuwe plannen rondom het IJsbaanterrein en werd dan ook verzocht om 'mee te denken en mee te doen' v.w.b. dit project.


 Op 15 februari 2023 heeft (eindelijk!!) de eerste sessie met de klankbordgroep plaatsgevonden over de herontwikkeling van het IJsbaanterrein.  

Deze startbijeenkomst vond plaats van 16.00-17.30 uur in het gemeentehuis in Wormerland en werd gevolgd door 'slechts' nog een 2e bijeenkomst  op 10 mei 2023. Alhoewel de gemeente beloofde dat de volgende  (3e) bijeenkomst gepland stond naar verwachting eind juni / voor de zomervakantie is daar nog geen vervolg aan gegeven en dreigt  de klankbordgroep dus stilletjes aan in rook op te gaan. Hieronder kunt u de verslagen van deze beide bijeenkomsten nog een doorlezen en voegen daar ook nog een 'eigen' verslag bij zoals opgemaakt door deze website. Opmerkelijk is ook dat een vertegenwoordigere van de klankbordgroep 'ongewenst' is bij de z.g. 'werkateliers' van de tennisverenigingen die zich bezighouden met de plannen van het volledige tenniscomplex zoals dat er op het IJsbaanterrein zou komen uit te zien.


VERSLAGEN BIJEENKOMSTEN KLANKBORDGROEP:

Verslagen van Gemeente Wormerland

Presentatie participatieproces

Verslagen vanuit Deelnemer Klankbord groep